de Mariola Mourelo

Palíndromas, debates afetivos será uma seção fixa da revista onde colocaremos perspetivas diferentes sobre um mesmo tema. Neste número piloto faremos a reflexão sobre o galego com as vozes de Lucía Flora López Pérez e Isabel Rei Samartim através da sua escolha ortográfica: norma da RAG (Real Academia Galega) mais aproximada da ortografia do espanhol e utilizada pelos organismos oficiais da Galiza e o uso do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que funciona à margem das instituições (espanholas) na Galiza.

Galiza e Portugal, falamos igual?

Com 47% da mocidade galega a falar só em espanhol, de acordo com o último relatório da Instituto Galego de Estatística sobre o conhecimento e uso do galego, faz-se necessário iniciar um debate profundo e refletivo na comunidade galegofalante que abra novas portas para o futuro da nossa língua. As diferentes organizações de defesa do galego farão as suas avaliações e estratégias de ação, mas nós em Revirada queremos conhecer das experiências vitais de mulheres do hoje em dia, como elas no quotidiano vivem o passado, presente e futuro linguístico da Galiza.

LUCÍA FLORA LÓPEZ PÉREZ

1-PORQUÊ EM GALEGO?

O galego é a lingua que sinto miña. Foi a lingua na que miña nai me pareu, comecei a entender o mundo tocado polas miñas raíces louzariñas e caurelás e abriume aos demais. Historicamente falando, o inicio da escolarización carrexou “a lección” de que esta estrutura non era suficientemente boa para ofrecerlle aos outros, que debía adoptar outra máscara para verquer os contidos pensados. O “bendito auto-odio” fíxome mudar ao castelán. Posteriormente, con quince anos e ate a actualidade, conseguín “saír do armario” e vivir en galego con total normalidade. Certo é que ao comezo, este cambio foi complexo. A esa idade estás conformando túa identidade e eu tentaba ser o máis auténtica posible. Sen embargo, resultábame molesto ter que xustificar constantemente as razóns do cambio de lingua. ¿Quizais ese novo capricho adolescente respostaba a aleccionamentos mediados por algún partido político? ¿A que se debía logo senón esa mudanza para peor? Tentando ser máis radical, foi daquela cando tentei envolverme no reintegracionismo. Respostaban á busca dun achegamento ao que eu consideraba ortodoxia anticolonizadora e por razóns de admiración persoal a reintegracionistas na miña propia familia. Pero realmente a miña escolla polo galego era buscando a integración no medio natural, falar o que falaba e escribía miña nai, e polo que antes lle pegaban na escola se o facía.

2-COMO É SER MULHER E FALAR GALEGO?

Ser muller é sempre complexo en calquera lingua que escollas. Ser muller en galego ten moitas ventallas e os inconvintes só serán así, se ti lles deixas selo. O galego non é a lingua de prestixio, vivir en galego implica encoraxarse para presentar as cousas a través da túa lingua en diferentes contextos. Certo é que se es neofalante, este proceso custa ao comezo, mais pronto te afás. É un traballo de resistencia constante porque algúns eidos conlevan máis facilidade que outros. Pero sabes que cando o fas, estaste dignificando ti, á vez que o fas do teu pobo e as túas raíces. Sabes que outorgándolle valor á túa visión mediatizada polo galego, tamén conseguirás darlle carácter á lingua usada: carácter de lingua que serve, perfectamente digna para expresar todo tipo de realidades. Por outra banda, dende a perspectiva optimista, esta opción tamén xera complicidades de partida con outras mulleres e homes cos que compartes ese carácter “paria” no que tentan encadrarvos. Évos máis doado a comunicación pois compartides un mesmo etiquetaxe, unha mesma baremación social, e a partires desta, empatizades. Na actualidade, tanto os medios, como a cultura do autoodio que nos circunda, como a escasez de medidas de política lingüística eficaces e resoltas, dificultan moito esta opción. Falar en galego non é un paso doado. Implica ter que empoderarse para aceptar a constante loita simbólica que implica vivir na lingua “B”. Algunhas mulleres galegofalantes deciden, na escrita, optar pola normativa reintegracionista. Consideran que é o xeito máis lexítimo. E atopan grupo de apoio. Remontándonos ao rexurdimento, cando Rosalía reescribe en galego e cantándolle á nosa terra, tras tres séculos nos que estivera prohibido e quedando reducido á oralidade, adopta a carauta morfosintáctica do castelán. Ela non coñecía outro xeito de escribilo. E iso marcou a lingua. Pode considerarse que esquecera o carácter específico do galego. Carácter que sí aparece recolleito nas cantigas de amor e amigo de séculos atrás e aspecto polo que avoga esa normativa. Persoalmente non o fixen así. Coido que as linguas evolúen como o fan os pobos dos que forman parte. Hai moitos condicionantes socio-histórico-culturais que introducen variantes e as fan cambiar. Aspectos que vistos con perspectiva baixo diferentes prismas presentan diferentes lecturas. É o aspecto dinámico das mesmas. E temos que aprender a velo así.

3-A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA ORTOGRÁFICA

Como xa anteriormente precisei, non sentín necesario nin congruente optar por outra norma ortográfica distinta a que aprendín na escola. Con congruencia disto referencio: por unha banda a negación persoal de que optar polo purismo implique aproximarse a ningún “arxé ideal” e, pola outra, o querer expresarme nunha lingua que facilite o contacto coa xente, non diferenciación nun grupo de elite intelectual. Son coñecedora do proceso de asoballamento e colonización que viviu e vive nosa lingua. Mais non creo que idear outra “presentación morfosintáctica” vaia alonxalo. Quero loitar coas e dende as ferramentas que meu contexto me deu. Dignificar e validar o pobo dende este. A diferenza da cantinela coreada, non sinto que o galego é o portugués sexan a mesma cousa. A lingua debe ser vehículo de transmisión da cultura dun pobo e Galiza e Portugal viviron procesos históricos diferentes. Iso fixo que evoluísen de forma distinta e que isto, se materializase nun xeito diferencial de expresión. E sosteño que considerar que calquera tempo pasado foi mellor, resta enerxía para loitar no tempo presente e nos encadra nunha fantasía dende a que negamos a realidade actual. Evidentemente isto non é óbice coa consideración das utopías necesarias e delimitadoras dos horizontes cara onde queremos ir, mais sempre servíndonos das ferramentas que temos.

4-A LEI DE NORMALIZAÇOM LINGUÍSTICA (1983)

Esta lei foi o desenvolvemento do noso estatuto. Xermolouse partindo da premisa de que o galego era “a máis orixinal creación colectiva(…) a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade” tal como delimitaba súa introdución. Buscaba establecer ligazóns de carácter místico amais de regular os nosos dereitos lingüísticos coma galegas e galegos. Dotábanos de lexitimidade para poder vivir en galego considerando que o faciamos na nosa lingua propia e oficial. Vista con perspectiva, ao galego antecedíano tantos anos de vergoña, ocultismo, autoodio, negazón… que resultaba inxenuo pretender converter doadamente a diglosia social existente en horizontalidade real. Dotar á lingua B, o galego, do mesmo prestixio que a imposta á forza e pola forza, o castelán, implicaba mudar unha concepción social que de tanto remarcarse en diferentes momentos históricos, xa pasara formar parte da tradición da terra. Tradición que facía que pais galegofalantes considerasen que facían un favor ás nenas e nenos educándoos en castelán. E é partindo disto cando considero preciso facer unha crítica e denuncia aos poderes público nesta cuestións. Non só non axudaron dende aquela ate a actualidade, senón que entorpeceron o proceso normalizador que dicían buscar. Converteron a lingua en ferramenta política. En cantidade de variables e casos. Un claro exemplo disto o temos na actualidade, pois permitiron e fomentaron que agrupacións neofascistas como Galiza Bilingüe contase co beneplácito para orquestrar unha campaña de desprestixio do galego fundamentándose en premisas falsas. ¿Non quedaramos no 83 en que o galego era unha orixinal creación colectiva? A lingua non representa a ningún partido político porque é distinta a súa dimensión. As institucións deben facilitar a recuperación lingüística, pois é a recuperación da dignidade popular.

5-A LEI PAZ ANDRADE (2014)

Calquera aproximación a outras linguas, outras culturas, é moi bo. E máis se contribúe a ligar países veciños, a establecer lazos coa lusofonía co seu carácter próximo e internacionalista e a potenciar o estatus do galego. Alguén coñecedora do uso da nosa lingua, terá moitas máis facilidades para aprender o portugués e isto facilitaralle o acceso a diferentes fontes de información, sensibilidades, recursos… e tamén mercados laborais. E coido que este último aspecto, o aspecto económico, foi o definitorio para que o noso goberno recollera unha iniciativa lexislativa popular e incorporase o aprendizaxe do portugués dentro do noso Sistema Educativo. Ao noso goberno non lle interesa a nosa cultura, nin outra. Ao noso goberno non lle interesa a cultura! Pero, por outra banda, coido que ao avogar pola estratexia luso-brasileira non podemos considerar que defende a nosa cultura per sé, pois reitero: o galego e o portugués non son o mesmo.

6-O GALEGO SOBREVIVE OU DESAPARECE?

Os últimos dados sobre coñecemento e uso do galego non son moi optimistas, sobre todo tendo en conta a posición da Xunta con respecto a estes. Os datos amosados polo IGE revelan que os falantes habituais de galego pasaron de ser o 60% a non chegar nin ao 45% da poboación. É un dato terrible!… pero aínda o peor é a demagoxia de considerar que, como valora o goberno, é un claro síntoma de optimismo e bilingüismo harmónico. En fin… Evidentemente dende o 83 ate o día de hoxe estamos a vivir un proceso de substitución lingüística de dous xeitos: fillos que non falan xa galego e nais e pais que cada vez o falan peor ou deixan de facelo. E ao noso goberno este dato lle parece bo sinal. E non pensan que haxa que establecer medidas para favorecer á nosa lingua. No eido educativo, no que traballo, certo é que hai unha baixa porcentaxe de mestras e mestres que falan en galego. Paralelamente tamén unha minoría de nenas e nenos o fan. Moitas veces, acontece que o centro educativo conleva a castelanización e perda de identidade da rapaza ou rapaz que se escolariza nel. Este foi meu caso. E por iso sinto máis pulo e carraxe potenciando o uso da nosa lingua nel. Facendo actividades lúdicas e divertidas que poñan o galego “de moda” e que os fagan sentir ben. Que entendan que o galego non é só lingua morriñenta e melancólica. Nin reservada para o folclore ou a intelectualidade. Hai que mudar o devir social entre todas e todos… Realmente non entendo como persoas adultas, tras coñecer como se impuxo o castelán acó, decidan seguir sendo cómplices dese atropelo ao continuar falándoo.

7-Uma frase ao teu gosto para terminar.

O futuro está nos neofalantes.

Nome e apelidos: Lucía Flora López Pérez

Localidade e ano de nascimento: Vigo, 82

Ocupação: Mestra de Educación Especial

Moro em: Santiago

Interesses: Coñecer

Uma mulher de referência:Rosalía sempre 😉


ISABEL REI SAMARTIM

1-PORQUÊ EM GALEGO?

De criança meus dous irmãos, quinze e catorze anos mais velhos do que eu, ensinaram-me a reparar na atitude da minha mãe e do meu pai a respeito do uso das línguas que utilizavam connosco. Amb@s, eram galego falantes nativ@s, gente trabalhadora e honrada, criada nas antigas tradições galegas. Ensinaram aos dous primeiros filhos a sua língua e depois por causa da escola franquista aprenderam que aquilo tinha sido um erro. Os duros castigos físicos e psíquicos que meus irmãos sofreram na Estrada dos anos sessenta por falarem galego levou-nos à conclusão de que comigo, menina nascida em 1973, era melhor agir diferente. Por isso, entanto na casa flutuava o Galego ou português da Galiza por toda a parte, quando o alvo era eu aparecia como por artes mágicas um castelhano-galego que fui aprendendo simultaneamente ao galego natural. Meus irmãos ensinaram-me a reparar nessa prevenção dos meus progenitores, que depois de muitos anos entendi como uma defesa perante as atitudes ditatoriais ainda imperantes na sociedade galega dos setenta e oitenta. Em definitivo, as crianças galegas nascidas no final do franquismo tínhamos de ser educadas no conhecimento da língua do Estado. Desde os treze anos, já iniciada na música e na leitura, com mais de seis anos de ensino primário em castelhano e aprendizagem irregular e anormalizada em galego, tomei consciência e agromou com força na minha vida a procura dum mundo melhor. Desde aquela tento reverter os costumes sociais que o franquismo nos provocou para poder libertar-nos das cadeias políticas que nos impedem desenvolver-nos de maneira natural na nossa língua e cultura. Nesse sentido a música acompanhou-me sempre entanto na vida social íam aparecendo todo tipo de inconvenientes.

2-COMO É SER MULHER E FALAR GALEGO?

A educação franquista, ainda hoje presente em muitas casas, perpetuava o poder patriarcal. As mulheres tinham de ser submissas, senhoras da sua casa e, de ser possível, pouco inteligentes. Mas a defesa da língua, a coerência, a leitura, a rebeldia, o estudo musical a sério, não coincidiam/coincidiam? nada com aqueles valores. O choque entre o que devíamos ser e aquilo em que nos íamos convertendo era, com efeito, brutal. A escolha de viver de jeito monolingue em galego foi uma decisão crítica na minha vida, tive de quebrar o cordão umbilical das relações em castelhano e refazer tudo em galego assumindo as consequências dessa escolha. Nesse sentido, minha mãe estranhou muito o meu comportamento, pois considerava que eu devia falar em castelhano para ter uma vida feliz e próspera. Agora pensa diferente, embora um bocado confusa dado que consegui formação e estabilidade sem renunciar nem à música nem ao uso da nossa língua. Para mim é muito importante ter-lhe demonstrado que podia fazer-se. Por isso durante bastante tempo acreditei na importância de agir individualmente e em que, apesar de necessitarmos a cooperação coletiva, a capacidade de mudança individual das pessoas é um elemento fundamental do nosso futuro.

3-A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA ORTOGRÁFICA

Desde criança leio livros em galego e mantenho conversas a respeito do conflito ortográfico que, em definitivo, foi um conflito político de que ainda hoje não fazemos ideia certa das suas dimensões, de como afetou em todos os aspetos o nosso desenvolvimento social desde o final do franquismo e o andamento do regime do 78. A minha escolha ortográfica é a do Galego Internacional, isto é, a ortografia portuguesa unificada no Acordo Ortográfico de 90. Escolher falar em galego foi doado, o difícil foi, como disse antes, reconstruir as relações sociais em galego. Do mesmo jeito, a escolha pelo Acordo era doada, coerente, a mais lógica na procura da reintegração, mas a sua prática abria uma série de incertezas, de perigos, de exposições ao confronto e contrárias à tranquilidade vital que os meus progenitores queriam para mim. Porém, perante a cómoda inconsciência, eu na linha rebelde escolhi a coerência, o wild side. Um exemplo concreto de dificuldade aconteceu no curso passado no meu centro de ensino. O antigo diretor recebeu pressões da administração educativa por defender a legitimidade do uso do Acordo Ortográfico para as atividades da Equipa de Dinamização da Língua Galega que eu coordenava. O início do problema foi uma provocação do grupo extremista Galicia Bilingue, que denunciou que a EDLG utilizasse um “gallego no normativo” nas suas comunicações. Sem parar-nos muito no esperpento de um grupo anti-galego a defender a norma RAG, o certo é que não tinham razão porque o uso das normas ortográficas é livre tanto na Galiza quanto na Espanha para todas as línguas, também o castelhano. Porém, a administração atendeu essa denúncia e a partir daí provocou a demissão do diretor e a impossibilidade de publicarmos cartazes e programas escritos em português no meu centro, o qual vai contra a Constituição espanhola e contra a Lei de Normalização do 83, a qual não obriga ao uso duma determinada norma ortográfica nem impede o uso de outras normas. Agora continuo a coordenar a EDLG, mas não posso anunciar como é devido os eventos que organizamos. Portanto, a importância da escolha ortográfica tem a ver diretamente com o efeito político que contém a ortografia: O uso de Acordo Ortográfico provoca as iras dos extremistas espanhóis que, cheios de medo, correm a exigir o uso da ortografia-RAG como método de controle linguístico.

4-A LEI DE NORMALIZAÇOM LINGUÍSTICA (1983)

A política linguística de todos os governos do regime do 78 na Galiza e na Espanha tem sido nefasta para quase todas as línguas do Estado e principalmente tem servido para normalizar o castelhano, que era o objetivo franquista que o ditador pretendia cumprir depois da sua morte. Nesse sentido todas as medidas tomadas têm sido continuistas. Como se pode ver hoje, dadas as últimas cifras de uso do galego, nada do que se intentou teve sucesso e os milhões de euros empregados na falsa normalização do galego têm tido uma produtividade nula. O resultado é uma imensa fraude, um roubo de dinheiro público e uma burla intolerável à inteligência das pessoas. A lei de “normalización” do ano 83 levou-se para a frente sem ter em consideração o trabalho realizado pelo professor catedrático Carvalho Calero e o reintegracionismo desde os anos 70. A lei estabelecia um quadro de atuações que não tinham em conta o carácter e contexto internacional da nossa língua. E ademais, de maneira velada, em nota de rodapé na sua disposição adicional, nomeava-se uma entidade linguística determinada, a RAG, que apesar da impossibilidade de legalizar os usos ortográficos das pessoas, deu pé à interpretação falsa de haver uma “norma oficial”. A falsa ilusão de que aquela nota de rodapé estava a oficializar alguma ortografia foi todo o fundamento para o acosso institucional que o professorado reintegracionista sofreu nas décadas a seguir e até hoje.

5-A LEI PAZ ANDRADE (2014)

A Lei Paz-Andrade é consequência da vontade duma boa parte das gentes galegas que apoiam a ideia de que a língua portuguesa é benéfica para o conhecimento do galego. O texto inicial foi assinado por mais de 17.000 pessoas empadroadas na Galiza e, depois das emendas propostas no Parlamento, a lei foi aprovada em março de 2014 por unanimidade de todos os grupos parlamentares na câmara galega. Na lei estabelece-se a língua portuguesa como nascida na Gallaecia, como intercompreensível com o galego e como objetivo estratégico para nós. Tendo em conta essas três premissas parece contraditório considerar a língua portuguesa como uma língua estrangeira. Se é intercompreensível, se é objetivo estratégico e se nasceu na Galiza, não pode ser estrangeira. Porém, a lei levada para a frente pelo Partido Popular estabelece que o ensino de língua portuguesa se realizará no quadro das línguas estrangeiras. Mas as vantagens de identificar o português com o galego são evidentes: Aprendemos muito mais rápido a língua, adquirimos competência nela ao mais alto nível, aprendemos história da língua porque o hoje chamado português liga diretamente com o galego medieval, e assumimos a nossa dimensão internacional com todas as consequências beneficiosas que traz para a nossa terra a dignificação do próprio, a comunicação cultural, o desenvolvimento laboral e social, em definitivo, a vida galega. Naturalmente a normalização em Galego Internacional tira espaço ao Castelhano, porque o castelhano deve ter o espaço que lhe corresponde, o de ser uma segunda língua para nós. E o professorado de Galego deve aprender o nosso modelo internacional para poder ensiná-lo nas aulas.

6-O GALEGO SOBREVIVE OU DESAPARECE?

O Galego vive feliz fora da Galiza espanhola. Infelizmente as que desaparecemos somos as pessoas galegas dissolvidas no Reino da Espanha. Até agora essa foi a tendência mais forte, a política linguística serviu para que nos abandonássemos, para que desistíssemos de nós e da nossa língua, sempre em favor da história de outrem, da língua de outrem, das cousas de outrem. Mas reparemos em que se nós não ocupamos o nosso espaço, outrem é que vai ocupar. Se nós não falamos a nossa língua, teremos de falar a língua de outrem e outrem falará por nós. Se nós não construímos a nossa terra, será construída por outrem e já nunca será nossa. Temos uma responsabilidade com nós mesm@s, com o nosso passado e com o nosso futuro. Quer na língua, quer como mulheres temos de saber governar-nos ou senão outrem nos governará. Parece que estamos em tempos de mudança e que algo se movimenta nessa Espanha imobilista e paralisante. Temos de saber aproveitar estas ocasiões para introduzir os elementos em discussão, aquelas questões das que não se falava e que achamos fundamentais para as nossas vidas. Para defender o nosso direito a saber de nós, a viver como pensamos, a viver como falamos e a sermos felizes na própria terra.

Nome e apelidos: Isabel Rei Samartim

Localidade e ano de nascimento: Estrada (Galiza), 9 de agosto de 1973

Ocupação: Guitarrista e professora

Moro em: Compostela (Galiza)

Interesses: Tudo o que faça sonhar desperta

Uma mulher de referência: Cristina de Pisano (1364-1420) música, escritora, mãe, mulher do renascimento e librepensadora.