“Querela é creala” é unha comunidade de radicais dasadaptadas. Xente diversa, de diferentes partes do estado unidas por un desafío, unha convicción, unha necesidade, un dereito que se reflicte, entre outras cousas, nesta campaña. Somos activistas, así como nais, pais, profesionais da investigación educativa e docencia, etc. Das nosas experiencias aprendemos e queremos contribuír á transformación colectiva comprometida coa igualdade, á diversidade e aos dereitos humanos de TODAS as persoas. Comprometida coa idea radical, tomando as palabras que Angela Davis aplicou ao feminismo e ás mulleres, de que as persoas nomeadas pola súa discapacidade son persoas.

Centrámonos no capacitismo como un sistema de opresión estrutural que, como o machismo, o clasismo, o racismo, a heteronormatividade ou outros, conforma as nosas ideas, sentimentos e as nosas prácticas individuais e sociais. Un sistema de opresión profundamente arraigado que obxectiva, illa, infantiliza, discrimina e constrúe barreiras físicas, sociais e culturais que negan dereitos fundamentais ás persoas pola súa diversidade funcional.

A convivencia diaria en todos os ámbitos e espazos con esta forma de opresión tan invisible, naturalizada e socialmente normalizada enfrontounos, en primeiro lugar, ao capacitismo que todos levamos, o que implica un proceso interminable de transformación persoal e un cambio de perspectiva sobre as ideas de “normalidade”, capacidade, autonomía, independencia, produtividade, coidado, inclusión, etc., moi en sintonía coas ideas do ecofeminismo en moitos aspectos. E uniunos para poñer o foco a través de “Querela é creala no capacitismo que modela unha institución básica pola que teñen que pasar todas as persoas, a escola, que é un reflexo do modelo social que construímos. Necesitamos una transformación urxente cara a unha escola inclusiva e profundamente democrática porque precisamos unha sociedade así.

Unha escola e unha sociedade que eliminen as barreiras físicas e mentais, que só poden ser inclusivas cando son capaces de selo para que todas as persoas sexan, participen e progresen.

É un feito que esa escola e esa sociedade aínda non existen máis alá do papel. Pero querémolas e queremos contribuír a crealas, por unha cuestión ética, de xustiza social de humanidade e tamén de cumprimento coa legalidade e o marco de dereitos que nos damos e que se vulnera sistematicamente.

Querela é creala é un camiño aberto a todas as persoas no que xerar preguntas, motivación, posibilidades, redes, ideas, información, espazos de reflexión crítica e creatividade que aumenten e alimenten esta comunidade radical e inadaptada contribuíndo a promover a transformación social e educativa.

WEB https://creemoseducacioninclusiva.com/

Correo info@creemoseducacioninclusiva.com

Facebook https://www.facebook.com/Quererla-es-crearla-110730580802604

Twitter  https://twitter.com/QuererlaCrearla

Instagram https://www.instagram.com/quererla_es_crearla/

 

“Quererla es Crearla” es una comunidad de radikales desadaptadas. Personas diversas, de diferentes lugares del estado unidas por un reto, una convicción, una necesidad, un derecho que se plasma, entre otras cosas, en esta campaña. Somos activistas,  a la par que madres, padres, investigadoras, docentes, etc. Desde nuestras vivencias aprendemos y queremos aportar a la transformación colectiva comprometida con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos de TODAS las personas. Comprometidas con la idea radical, tomando las palabras que Angela Davis aplicara al feminismo y a las mujeres, de que las personas nombradas por su discapacidad son personas. 

Ponemos el foco en el capacitismo como sistema de opresión estructural, que como el machismo, el clasismo, el racismo,  la heteronormatividad u otros,  ha modelado nuestras ideas, sentires y nuestras prácticas individuales y sociales. Un sistema de opresión profundamente arraigado que cosifica, aísla, infantiliza, discrimina y construye barreras físicas, sociales,  culturales que niegan derechos fundamentales a las personas nombradas por la discapacidad. 

La convivencia cotidiana con esta forma opresión tan invisible, naturalizada y normalizada socialmente nos ha enfrentado, primero al capacitismo que todas llevamos, implicando un proceso interminable de transformación personal, y un cambio de mirada sobre las ideas de “normalidad”, capacidad, autonomía, independencia, productividad, cuidados, inclusión, etc., muy en sintonía con las ideas del ecofeminismo en muchos aspectos.  Y nos ha unido para poner en el foco a través de “Quererla es crearla” en el capacitismo que modela una institución básica por la que han de pasar todas las personas, la escuela, que es reflejo del modelo social que construimos y que consideramos urgente transformar. Necesitamos una escuela inclusiva y profundamente democrática porque necesitamos una sociedad así. Una escuela y sociedad que eliminen barreras físicas y mentales, que solo puede ser inclusiva cuando sea capaz de ser para que todas las personas estén, participen y progresen. Es un hecho que esa escuela y esa sociedad no existen aún. Pero la Queremos y queremos aportar a Crearla, por una cuestión ética y jurídica. “Quererla es Crearla” pretende generar preguntas, motivación, posibilidades, red, ideas, información, espacios de reflexión crítica y de creatividad para aumentar esta comunidad radikal y desadaptada y promover la transformación social y educativa. 

 

WEB https://creemoseducacioninclusiva.com/

Correo info@creemoseducacioninclusiva.com

Facebook https://www.facebook.com/Quererla-es-crearla-110730580802604

Twitter  https://twitter.com/QuererlaCrearla

Instagram https://www.instagram.com/quererla_es_crearla/

Este site usa cookies próprios e de terceiros para o seu correto funcionamento e fins analíticos. Ao clicar no botão ACEITAR, você concorda com o uso dessas tecnologias e o processamento de seus dados para esses fins.   
Privacidad